מאגר מחקר והוראה

מאגר זה מכיל מידע על פרסומים בעברית ובאנגלית בנושאי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. מאגר המידע הממוחשב מכיל את הפרטים הביבליוגרפיים של הפרסומים, ולעיתים גם תקצירים וטקסט מלא. הפרסומים עצמם נמצאים במרכז המידע. האוסף כולל: דוחות מחקר, עבודות גמר לתואר שני, עבודות דוקטורט, ספרים, כתבי עת ומאמרים. במרכז המידע ניתן למצוא גם שנתונים של המכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל.