מרכז הידע האקדמי

מרכז הידע האקדמי מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת

הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת. לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:
meyda@macam.ac.il

אוסף עבודות דוקטורט בנושאי חינוך והכשרת מורים

במרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת קיים אוסף עבודות דוקטורט בנושאי חינוך והכשרת מורים. עבודות הדוקטורט כלולות  במאגר מחקר והוראה ועומדות לרשות סגל ההוראה והמחקר במכללות להכשרת עובדי הוראה.
שלחו לנו את עבודת הדוקטורט שלכם כרוכה או בפורמט דיגיטלי, והיא תתווסף לאוסף העבודות הקיים. נוסף על כך, תקציר 
עבודתכם יתפרסם גם בבטאון מכון מופ"ת.

 

 פורטל כתבי העת

פורטל זה מיועד להציג את כתבי העת העוסקים בחינוך, הכשרת מורים, הוראה ולמידה. ניתן באמצעותו לחפש במות פרסום בעברית, ולבחון את מדיניות השיפוט, תחומי העניין, קהל היעד והשפה.