גישה למאגרים ממכון מופ"ת

פרטים ביבליוגרפיים של מאמרים מתוך כתבי עת ועיתונים בעברית בכל התחומים. מו"ל: אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן ומכללת תל חי. כיסוי: החל משנת 1977
פרטים ביבליוגרפיים, תקצירים ובמקרים רבים גם טקסט מלא של מאמרים מתוך כתבי עת בכל התחומים. מו"ל: (.UMI (University Microfilms Inc כיסוי: החל משנת 1986 ואף קודם לכן
מאגר הטקסט המלא המקיף ביותר ובעל הערך הרב ביותר בעולם. זה מאגר רב-תחומי המכיל מעל 8,500 כתבי עת בטקסט מלא, מתוכך מעל 7,300 כתבי עת שפיטים. בנוסף לטקסט המלא, מאגר מידע זה מציע אינדקסים ותקצירים ליותר מ- 12,500 כתבי עת וליותר מ- 13,200 פרסומים כולל מונוגרפיות, דוחות, דיוני ועדות וכו'. המאגר מאפשר חיפוש להפניות מתוך 1,400 כתבי עת.