כתבי עת

כתב-עת זה עוסק במדיניות, פרקטיקה ומחקר בהכשרת מורים, ומספק פורום לחשיבה, מדיניות ומעש בנושאים הקשורים להכשרת מורים. עורכים: Jennie Whitcomb, Hilda Borko, Dan Liston. תדירות: חמש פעמים בשנה החל משנת 1950. כתב עת שפיט.
כתב-עת זה מספק נקודת מבט בין-לאומית ומקומית לפרסומי מחקר על מורים ועל הוראה, ומתמקד בחשיבה של מורים. כתב-העת מפרסם מחקרים בגישות איכותניות וכמותיות מארצות ומתרבויות שונות, העוסקים בהקשרים חברתיים, פוליטיים והיסטוריים של ההוראה כפרופסיה. תדירות: שש פעמים בשנה, החל משנת 1995. כתב עת שפיט.
כתב-עת זה הינו כתב העת הרשמי של ארגון מורי מורים של אינדיאנה, ארה"ב. כתב-העת מתמקד בנושאי מחקר ותוכניות חדשניות ועדכניות, לפיתוח ההכשרה להוראה ולקידום פרופסיונאלי. עורכים: Cassady Jerrell, Mullen Laurie. תדירות: ארבע פעמים בשנה, החל משנת 1967. כתב עת שפיט.
זהו כתב-עת שפיט, בינלאומי, שמקדם בברכה מאמרים בנושאי מחקר ופרקטיקה בחינוך ובהכשרה להוראה. כתב-העת מאפשר הזדמנויות לפרסום מחקרים אמפיריים ותיאורטיים התורמים להבנה מעמיקה של פרופסיות בתחום החינוך וההכשרה להוראה. עורכים: Tom Russell, John Loughran. תדירות: פעמיים בשנה, החל משנת 2004.
כתב-עת מוביל בתחום החינוך היהודי מזה כשבעים שנה. עוסק במחקר אודות החינוך היהודי, בתוכניות לימודים והוראה, בהכשרת מורים, בזהות יהודית מתקדמת, בהיסטוריה ובפילוסופיה יהודית ובקשר בין התכנים מעולם החינוך היהודי לבין החינוך הכללי. עורכים: Michael Zeldin, Alex Pomson. תדירות: ארבע פעמים בשנה החל משנת 1929. כתב עת שפיט.
כתב-עת שפיט, בין-לאומי, שמתפרסמים בו מאמרים מקוריים בנושאים העוסקים בהתפתחות מקצועית מתמשכת במובן הרחב: הכשרה ראשונית, כפי שהיא משפיעה על הכניסה להוראה, הנחיה וליווי, למידה מקצועית, ניהול ומנהיגות, ניתוח מדיניות מקומית, אזורית ולאומית, שירותי תמיכה והנחיה, וארגונים מתפתחים התומכים בקידום התפתחות מקצועית. תדירות: ארבע פעמים בשנה, החל משנת 1974.
כתב עת זה עוסק בענייני מורים והוראה והכשרה בהוראה מנקודת מבט בינלאומית או בהקשר הבינלאומי, כתב העת מקדם בברכה מגוון גישות ופרדיגמות, והוא פתוח לקבלת ניתוחים אמפיריים ותיאורטיים שונים. כתב העת שואף להגביר תיאוריה, מחקר, ופרקטיקה בתחומי ההוראה וההכשרה בהוראה באמצעות פרסום מחקרים מקוריים שעוברים שיפוט מדעי. עורכים: Jean Clandinin and Mary Lynn Hamilton. תדירות: שמונה פעמים בשנה החל משנת 1985.
זהו כתב עת בינלאומי שפיט, המשמש מקור להחלפת מידע בכל תחומי החונכות וההנחיה. כתב העת מתמקד בחונכות, הנחיה ושותפות בחינוך, כולל הוראה באמצעות פורמטים מקוונים. כתב העת מקדם בברכה מחקרים איכותיים, ברוח פילוסופית, סוציו-פוליטית ויצירתית. לכתב העת עניין מיוחד בהיבטים השוואתיים של חונכות הנחיה ושותפות ובטכניקות בהן נעשה שימוש ברחבי העולם. לכתב העת מתקבלים מחקרים אמפיריים או ביקורתיים, שתורמים לידע בתחום, וזמינים לקהל בינלאומי. על החוקרים לשקול רלוונטיות ללמידה במצבים הקשורים למערכות חינוך ותרבויות שונות. עורכים: Beverley J. Irby and Linda Searby. תדירות: ארבע פעמים בשנה החל משנת 1993.
כתב עת זה מתמקד במחקר ובניתוח בתחום החינוך. מפורסם באופן קבוע באוניברסיטת קולומביה במדינת ניו-יורק מאז 1900. תדירות: שתים עשרה פעמים בשנה.
מפרסם מאמרים מדעיים בעלי חשיבות כללית לקהילת המחקר בנושא חינוך אשר מגיעים ממגוון רחב של תחומי מחקר חינוך ותחומים קרובים. מתפרסם תשע פעמים בשנה, שואף להפוך מחקר תכנותי גדול וממצאים חדשים בעלי חשיבות רחבה נגישים לציבור רחב. עורכים: Carolyn D. Herrington, Vivian L. Gadsden
כתב העת RER מפרסם ביקורות בנושאי ספרות מחקר על חינוך, ובכלל זה משגה, פרשנויות, וסינתזה של ספרות ועבודה מחקרית בתחום רחב רלוונטי לחינוך ולמחקר חינוכי.Review of Educational Research עורך: Frank C. Worrell