הולכים לאיבוד בשלל תוצאות החיפוש?

יש לנו כלים לניהול יעיל של המידע עבורכם!

צוות מרכז הידע האקדמי מציע למוסדכם מגוון הרצאות וסדנאות באוריינות מידע. הסדנאות מותאמות לאנשי סגל בכל מוסד וארגון ומיועדות לקידום מחקר ופרסומים.

  • סדנת הדרכה בתוכנת MENDELEY – תוכנה לציטוט מקורות באופן יעיל, פשוט ומהיר
  • אתיקה במחקר החינוכי – עקרונות מרכזיים באתיקה מחקרית ונוהלי משרד החינוך בנושא פעילות מחקרית במערכת החינוך
  • מדדי ציטוט דירוג כתבי עת
  • מאגרי המידע בתחום החינוך בישראל
  • מהם נתוני עתק (Big Data) וכיצד ניתן להשתמש בהם?
  • מתודולוגיות לפיתוח חדשנות, מגמות ואתגרים עתידיים בחינוך

הסדנאות מתקיימות במכון מופ"ת או במוסד המזמין.