מאגר כלי מחקר

מאגר כלי המחקר כולל שאלונים, ראיונות, תצפיות ומחוונים מתוך מאמרים, דו״חות מחקר ומדיסרטציות בחינוך. המאגר מכיל תיאור מפורט של כל אחד מכלי המחקר. מאגר כלי המחקר הינו משאב חשוב לקידום המחקר החינוכי בישראל. 
כללי שימוש במאגר כלי המחקר
כלי המחקר הם יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים. הפרטים הנוגעים לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
ניתן להשתמש בכלי  המחקר כמקור ללימוד וכהשראה לבניית כלי חדש. כמו כן ניתן להשתמש בכלי עצמו ולהקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללים המקובלים.

הזמנת כלי מחקר

לאחר מציאת כלי המחקר הרצוי, ממלאים טופס הזמנת כלי מחקר, מסדירים את התשלום המאובטח ע״י מילוי טופס פרטי כרטיס אשראי ומקבלים השאלון לדוא"ל.

הבהרות חשובות:

  1. ההזמנה כוללת אך ורק את כלי המחקר עצמו (שאלון / ריאיון וכו׳)  ואינה כוללת את פרק השיטה.
  2. לעיתים כלי המחקר מכיל 1-2 עמודים בלבד.
  3. ניתן להזמין עד 5 כלי מחקר לפנייה אחת באותו יום.